top of page

הורות קשובה ומודעת

הורות כפי שבאה לידי ביטוי בספר "ריני"

ההורות כפי שבאה לידי ביטוי בסיפור של ריני היא הורות קשובה ומודעת. מודעות מכוונת, בלתי שיפוטית, חומלת.

חומלת בשני מובנים:  במובן של חמלה של ההורה כלפי עצמו- הורים לילדים עם צרכים מיוחדים נוטים להאשמה עצמית, נוטים לבקר את עצמם תדיר ולשפוט את ההורות שלהם והקשר ההורי שלהם עם הילד "המיוחד" שלהם.  וכן, הורות חומלת במובן של זווית המבט של ההורה על הילד והתפקוד שלו.

נקודת מבט חומלת מאפשרת תקשורת "נקייה" מהגדרות. תקשורת הנבנית על האישיות של הילד ולא על ההגדרה שקיבל בעת האבחון. קשר שמנוהל עי הרגש ולא עי ה"בעיה". תקשורת ממוקדת רגש לעומת תקשורת ממוקדת בעיה. הורות קשובה יכולה לסייע להורים לעצור, לשנות באופן עמוק ופרקטי את התגובה האוטומטית שלהם להתרחשות.

בסיפור אנחנו רואים שהאם מודעת לקשיים של ריני, להשפעה של הקשיים הללו על ההתפתחות החברתית הרגשית והקוגניטיבת של ריני , היא מתבוננת בהם ומציעה לריני מרחב פעולה להתפתחות , אינה מנסה לשנות באופן אקטיבי את ההתנהגות של ריני אלא פועלת ממקום פתוח ומאפשר מבלי לשפוט אותו או את הסביבה. האם אינה מוותרת לריני על יוזמה למרות הקשיים שלו, ובחוסר השיפוטיות שלה היא מאפשרת לריני ולהיבנות לקראת שינוי פנימי שלו.

האם פועלת מתוך אמונה ביכולת שלו, מתוך קבלה של התחושות, הרגשות, החרדות וההתנהגויות של ריני וכל זה מאפשר לריני צמיחה. היא נמנעת מתגובתיות יתר, ומלמדת את ריני מהם כוחותיו ומהי תקשורת .

 

הורות קשובה ניתן ללמוד. ניתן לתרגל . הורות קשובה ומודעת מבוססת תרגול מיינדפולנס. השהיית תגובה. לשהות ברגע. להתבונן בהתרחשות.

bottom of page